Badanie cech względnych

Jeśli zgłaszany znak towarowy mógłby powodować kolizję ze znakiem wcześniejszym, możliwe jest niedopuszczenie do przyznania ochrony, na wniosek osoby zainteresowanej niedopuszczeniem do ochrony takiego kolizyjnego znaku towarowego. W tym celu, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia składa się sprzeciw do UPRP.

Podstawami sprzeciwu mogą być kolizje:

  1. z wcześniejszymi prawami majątkowymi lub osobistymi osób trzecich;
  2. z wcześniejszym chronionym dla identycznych towarów identycznym znakiem towarowym;
  3. z wcześniejszym, chronionym dla identycznych lub podobnych towarów identycznym lub podobnym, znakiem towarowym, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
  4. z wcześniejszym identycznym lub podobnym renomowanym znakiem towarowym, jeżeli używanie zgłoszonego znaku mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależne korzyści lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy wcześniejszego znaku;
  5. z wcześniejszym identycznym lub podobnym, powszechnie znanym i używanym znakiem towarowym dla identycznych lub podobnych towarów, identycznym, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
  6. z wcześniejszymi zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi lub nazwami pochodzenia.