Badanie zdolności ochronnej

Marka to fundament przedsiębiorstwa, warto zatem zadbać o tę część majątku. Inwestowanie w reklamę oznaczenia, które z założenia nie ma cech znaku towarowego jest ekonomicznie nieuzasadnione i w pewnych przypadkach może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Aby uniknąć niepotrzebnych strat, przed dokonaniem zgłoszenia w UPRP, zaleca się przeprowadzenie rozeznania zdolności ochronnej/rejestracyjnej oznaczenia. W tym celu dokonuje się porównania badanego znaku ze znakami identycznymi lub podobnymi, zgłoszonymi do ochrony i chronionymi w Polsce czy Unii Europejskiej. Należy przy tym wskazać, że ochronę znaku na terytorium Polski można uzyskać trzema drogami, co oznacza, że badanie oznaczenia na podstawie bazy znaków zgłoszonych w UPRP w trybie krajowym jest niewystarczające.

  • Badanie cech bezwzględnych

    Badanie przesłanek bezwzględnych obejmuje m.in. weryfikację, czy zgłoszone oznaczenie może być znakiem towarowym oraz czy ma dostateczne znamiona odróżniające, czyli nadaje się do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym.

    Więcej
  • Badanie cech względnych

    Jeśli zgłaszany znak towarowy mógłby powodować kolizję ze znakiem wcześniejszym, możliwe jest niedopuszczenie do przyznania ochrony, na wniosek osoby zainteresowanej niedopuszczeniem do ochrony takiego kolizyjnego znaku towarowego.

    Więcej