Badanie zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy podlegający skutecznej rejestracji powinien cechować się nowością i indywidualnym charakterem.

Warunek nowości wzoru będzie spełniony wtedy, gdy przed datą zgłoszenia (pierwszeństwa) nie został udostępniony identyczny wzór albo wzór różniący się wyłącznie nieistotnymi szczegółami. Zakłada się również, że udostępnienie wcześniejszego wzoru, szkodzące nowości, powinno być dokonane w taki sposób aby mogło dotrzeć o wiadomości osób zajmujących się zawodowo daną dziedziną wzornictwa. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może zostać udzielone także wtedy, gdy wzór został ujawniony przez twórcę w ciągu 12 miesięcy przed datą zgłoszenia. Tego typu ulga w nowości nie powinna być nadużywana, bo w pewnym sensie umożliwia ona ochronę twórcy przed własnymi błędami ale nie chroni przed działaniem osób trzecich.

Warunek posiadania przez wzór przemysłowy indywidualnego charakteru jest spełniony, gdy ogólne wrażenie wywołane na zorientowanym użytkowniku przez zgłoszony wzór różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór wcześniejszy.