Definicja znaku towarowego

 • znak towarowy

  znak towarowy

Znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Ważne jest przy tym, aby znak towarowy był możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych i aby istniała możliwość wykazania w sposób obiektywny przedmiotu i zakresu udzielonej ochrony, zgodnie z regulacjami określonymi w prawie własności przemysłowej.

Przykładowymi znakami towarowymi mogą być wyrazy, nazwiska, rysunki, litery, cyfry, kolory lub zestawienia kolorów, formy przestrzenne, określone dźwięki, a także kształty towarów lub opakowań.

Nie mogą być natomiast rejestrowane znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami. Znakami sprzecznymi z porządkiem publicznym będą oznaczenia symbolizujące zachowania faszystowskie, komunistyczne lub totalitarne, albo też takie, które promują działalność mafijną lub terrorystyczną. Prawa ochronne nie powinny być też przyznawane na oznaczenia uznane za dyskryminujące, zwłaszcza ze względu na religię i światopogląd, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, czy też oznaczenia nawołujące do nienawiści z wymienionych powodów.

Z marketingowego punktu widzenia, znaki towarowe powinny przyciągać uwagę, dawać gwarancję jakości towarów nim oznaczonych i satysfakcję z zakupu. Aby znak pozostawał w pamięci klientów powinien cechować się zasadniczo nieskomplikowaną formą, z małą liczbą szczegółów i kolorów oraz prezentować się równie dobrze w wersji barwnej jak i w odcieniach szarości (...)

 • Funkcja odróżniająca znaku towarowego

  Funkcja ta (zwana również funkcją pochodzenia) ma umożliwiać konsumentowi odróżnienie towarów dostępnych na rynku. Poprzez wybór towarów oznaczonych określonym znakiem towarowym, konsument powinien mieć pewność, że tak oznaczony towar pochodzi zawsze od tego samego uprawnionego.

  Więcej
 • Funkcja gwarancyjna znaku towarowego

  W interesie uprawnionego jest sformułowanie takich zasad zarządzania jakością i wprowadzenie ścisłych reżimów technologicznych, aby towary oznaczone określonym znakiem posiadały zawsze takie same charakterystyczne cechy. Nie chodzi tu o najwyższą jakość towarów, a raczej o stałą jakość, oczekiwaną przez stałą klientelę.

  Więcej
 • Funkcja reklamowa znaku towarowego

  Dobrze zaprojektowany znak towarowy, charakteryzujący się wysoką odróżnialnością względem innych oznaczeń funkcjonujących w podobnych branżach, a przy tym łatwo pozostawający w pamięci, może być nieocenionym narzędziem promocji oznakowanych nim towarów.

  Więcej