Doświadczenie

- Reprezentowanie klientów w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rejestracją znaków towarowych, rozwojem portfolio znaków towarowych, a także postępowaniami spornymi przed EUIPO - działanie w tym zakresie m.in. na rzecz (i) polskich producentów kosmetyków i suplementów diety; (ii) włoskich i amerykańskich spółek wytwarzających produkty chemiczne dla budownictwa; (iii) australijskiego producenta materiałów hydraulicznych i pokryć dachowych; (iv) amerykańskiej spółki zajmującej się doradztwem inwestycyjnym; (v) spółek z branży odzieżowej; (vi) australijskiej spółki zajmującej się produkcją napojów; (viii) amerykańskiego producenta przyrządów medycznych; (ix) europejskich producentów gier komputerowych.

- Reprezentowanie klientów w związku z rejestracją znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, w tym m.in.: (i) polskiej spółki z branży rozrywkowej, (ii) polskiego dystrybutora urządzeń medycznych, (iii) producenta wyrobów tytoniowych, (iv) kliniki stomatologicznej, (v) amerykańskiego producenta odzieży.

- Doradztwo na rzecz znanego producenta żywności w związku z postepowaniem o stwierdzenie nieważności praw ochronnych na znaki towarowe toczącym się przez Urzędem Patentowym RP i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

- Reprezentowanie znanego amerykańskiego producenta sprzętu audio przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniami spornymi dotyczącymi znaków towarowych konkurenta.

- Reprezentowanie producenta biżuterii, a także producenta tkanin obiciowych przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniami o unieważnienie wzoru przemysłowego.

- Doradztwo na rzecz włoskiej spółki zajmującej się wytwarzaniem produktów chemicznych dla budownictwa w związku ze sporem dotyczącym znaków towarowych.

- Doradztwo na rzecz polskiej spółki budowlanej w postępowaniu o unieważnienie patentu toczącym się przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.

- Doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta napojów spirytusowych w sprawie wprowadzania nowych produktów, ochrony etykiet oraz rozwoju marki.

- Opracowanie umów przeniesienia praw na znaki towarowe i koordynowanie procesu cesji tych praw na zlecenie: (i) znanego polskiego producenta kosmetyków, (ii) producenta wody mineralnej, (iii) producenta napojów alkoholowych, (iv) szwedzkiego banku.

- Praca nad kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej w trakcie badania prawnego due diligence na zlecenie: (i) amerykańskiego producenta samolotów, (ii) wielu spółek z sektora energetycznego, (iii) niemieckiego koncernu medialnego.

- Przygotowywanie krajowych i unijnych wniosków o ochronę celną znaków towarowych.

- Doradztwo na rzecz klientów z sektora rozrywkowego, sektora gier komputerowych oraz sektora odzieżowego w związku z kwestiami zwalczania piractwa.

- Współpraca z organami celnymi i innymi organami zajmującymi się ochroną praw własności intelektualnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w związku z działaniami podejmowanymi w odniesieniu do towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.