Europejska ochrona patentów

Polska przystąpiła do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (zwanej także Konwencją Monachijską) 1 marca 2004 r. Oznacza to, że wszystkie patenty europejskie zgłoszone w tym dniu mogły zostać walidowane w Polsce i korzystać z ochrony, takiej, jaka przewidziana jest dla patentów krajowych.

Podobnie jak w Urzędzie patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym mogą być chronione wynalazki, które wyróżniają się nowością, poziomem wynalazczym i przemysłową stosowalnością. Jeśli jesteśmy zainteresowani ochroną patentową w wielu krajach europejskich, zgłoszenie europejskie jest najbardziej uzasadnione. Postępowanie przed EPO i uzyskanie patentu europejskiego stwarza możliwości uzyskania wiązki patentów krajowych w interesujących nas krajach, przy wykorzystaniu różnych lecz mało skomplikowanych procedur walidacyjnych.

  • Procedura uzyskiwania patentów europejskich

    Europejskiego zgłoszenia patentowego można dokonać w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) bądź w którymkolwiek urzędzie patentowym kraju będącego stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC).

    Więcej
  • Walidacja patentów europejskich w Polsce

    W celu uprawomocnienia patentu europejskiego w Polsce, wymagane jest złożenie wniosku walidacyjnego w Urzędzie Patentowym RP w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania wzmianki o udzieleniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy.

    Więcej