Fazy krajowe zgłoszenia międzynarodowego PCT

Przed upływem zwykle 30 miesięcy, a dla niektórych krajów 31 miesięcy, należy zdecydować o zakresie terytorialnym ochrony zgłoszenia PCT.

Wejście w fazę krajową w Polsce wiąże się z koniecznością dosłania polskiego tłumaczenia zgłoszenia patentowego w UPRP wraz z innymi dokumentami takimi jak dokument pierwszeństwa, tłumaczenie dokumentu pierwszeństwa, jeśli zostało ono wydane w innych językach niż angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski i dołączyć dokument pełnomocnictwa.

Uzyskanie pozytywnego raportu z poszukiwań i uzyskanie pozytywnego rezultatu badań wstępnych w procedurze międzynarodowej, ma pozytywny wpływ na decyzje  wydawane w procedurze krajowej, jednak nie daje pewności uzyskania patentu w wybranym kraju. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu lub odmowie udzielenia patentu, urzędy krajowe przeprowadzają badanie formalne oraz badanie merytoryczne zgłoszenia patentowego.