Funkcja odróżniająca znaku towarowego

Funkcja ta (zwana również funkcją pochodzenia) ma umożliwiać konsumentowi odróżnienie towarów dostępnych na rynku. Poprzez wybór towarów oznaczonych określonym znakiem towarowym, konsument powinien mieć pewność, że tak oznaczony towar pochodzi zawsze od tego samego uprawnionego. W tym przypadku nie ma znaczenia ani miejsce wytwarzania tak oznaczonych towarów, ani podmiot je wytwarzający. Kupujący powinien mieć jednak pewność, że towar sygnowany danym znakiem jest pod kontrolą osoby będącej uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy.

Uprawniony ma prawo udzielać licencji na używanie znaku towarowego innej osobie i w takiej sytuacji również nie powinna być w jakikolwiek sposób zachwiana funkcja pochodzenia. Konsument powinien mieć zawsze pewność że towar oznaczony danym znakiem pochodzi od uprawnionego w sposób bezpośredni lub pośredni.