Międzynarodowa ochrona patentów

Ochrona patentowa wybranych krajach świata może być realizowane poprzez:
- niezależne zgłaszanie wynalazku w poszczególnych krajach świata, przez współpracujące kancelarie patentowe,
- zgłaszanie wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w celu uzyskania patentu europejskiego albo
- dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (UPRP).

Jeśli chcemy chronić swój wynalazek w wielu krajach świata, nie mając jeszcze pewności w których krajach – procedura PCT wydaje się być w takim przypadku najbardziej korzystna. Procedura ta daje możliwość ostatecznego wyboru krajów ochrony w czasie 30 (a w niektórych krajach 31) miesięcy od daty pierwszeństwa. W tak długim czasie zgłaszający ma szanse sprecyzować swoje plany biznesowe związane z patentem.

  • Postępowanie przy zgłoszeniu międzynarodowym

    Zgłoszenie PCT może być złożone w UPRP działającym jako tzw. urząd przyjmujący na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego. Zgłoszenia PCT należy dokonać nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia krajowego, z którego zastrzegane jest pierwszeństwo.

    Więcej
  • Fazy krajowe zgłoszenia międzynarodowego PCT

    Przed upływem zwykle 30 miesięcy, a dla niektórych krajów 31 miesięcy, należy zdecydować o zakresie terytorialnym ochrony zgłoszenia PCT.

    Więcej