Ochrona w wybranym kraju świata

Znając politykę ekspansji światowej naszego klienta, można odpowiednio zaprojektować system uzyskiwania rejestracji znaków towarowych na odpowiednich terytoriach. W tym celu wykorzystuje się odpowiednio systemy madrycki, unijny lub system bezpośrednich zgłoszeń do wybranych krajów świata.

 • Znak towarowy – USA

  Ochrona znaków towarowych w USA zapewniona jest zarówno przez regulacje stanowe, ale również przez federalną ustawę Trademark Act (zwaną również jako Lanham Act) pochodzącą z 1946 r.

  Więcej
 • Znak towarowy – Chiny

  W przypadku, gdy mamy zamiar prowadzić działalność na terytorium Chin kontynentalnych, należy rozważyć odpowiednio wczesne zgłoszenie swoich znaków towarowych w Chińskim Urzędzie Patentowym (CNIPA).

  Więcej
 • Znak towarowy – Australia

  W celu uzyskania rejestracji znaku towarowego na terytorium Australii, przy wykorzystaniu systemu krajowego, należy przejść przez kilkuetapową procedurę w Australijskim Urzędzie Patentowym (IP Australia).

  Więcej
 • Znak towarowy – Japonia

  Niezależnie od możliwości wyznaczenia Japonii w madryckim systemie rejestracji znaków towarowych, istnieje również możliwość uzyskania japońskiej rejestracji znaku poprzez bezpośrednie zgłoszenie w Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO).

  Więcej
 • Znak towarowy – Wielka Brytania

  Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanie nie jest już możliwe zgłaszanie unijnych znaków towarowych ze skutkiem ochrony rozciągającym się na jej terytorium.

  Więcej
 • Znak towarowy – inne kraje

  Jest wiele krajów o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w których możliwe jest uzyskanie ochrony wyłącznie poprzez bezpośrednie zgłaszanie znaków towarowych, z wykorzystaniem bardzo drogiej i nierzadko skomplikowanej procedury krajowej.

  Więcej