Oferta

 • ZNAK TOWAROWY - OCHRONA W POLSCE

  Najcenniejszym składnikiem majątku firmy bywa coraz częściej jej marka. Prowadząc działalność gospodarczą, ubezpieczamy przede wszystkim nasze budynki, urządzenia i inne mienie ruchome, zapominając przy tym o ochronie marki stanowiącej fundamenty przedsiębiorstwa.

  Więcej
 • ZNAK TOWAROWY - OCHRONA ŚWIATOWA

  Prawa ochronne na znaki towarowe udzielane przez urzędy patentowe i organizacje międzynarodowe mają zawsze charakter lokalny. W przypadku urzędów krajowych rozciągają się na terytorium określonego kraju, a w przypadku organizacji - na terytorium związku państw-stron określonego porozumienia.

  Więcej
 • WZÓR PRZEMYSŁOWY

  Wzór przemysłowy powstaje głównie tam gdzie forma wytworu spotyka się z jego funkcją. Forma wytworu może być w tym przypadku rozumiana szerzej i dotyczy ona nie tylko fizycznego kształtu ale również ogólnego wyglądu, dekoracji, konfiguracji i aranżacji elementów.

  Więcej
 • PATENT NA WYNALAZEK

  W sprawach patentowych, wymagających wiedzy eksperckiej ze ściśle określonych dziedzin techniki, współpracujemy z liczną grupą doświadczonych inżynierów chemików, biotechnologów, cybernetyków i mechaników.

  Więcej
 • POSTĘPOWANIE CELNE

  Produktami markowymi, a więc oznaczonymi rozpoznawalnym znakiem towarowym, interesują się nie tylko klienci. Takie produkty są szczególnym przedmiotem zainteresowania innych nieuczciwych przedsiębiorców w kraju i za granicą, stąd też kwestie związane z postępowaniem celnym wymagają dużej uwagi producentów oryginalnych artykułów.

  Więcej