PATENT NA WYNALAZEK

W sprawach patentowych, wymagających wiedzy eksperckiej ze ściśle określonych dziedzin techniki, współpracujemy z liczną grupą doświadczonych inżynierów chemików, biotechnologów, cybernetyków i mechaników. Opracowanie dobrego opisu patentowego, a w szczególności zastrzeżeń patentowych wymaga, oprócz wiedzy prawniczej, także solidnej wiedzy i doświadczenia w specyficznych dziedzinach techniki. Niejednokrotnie praca nad opisem patentowym wiąże się z koniecznością współdziałania specjalistów różnych profesji. Zawsze staramy się konstruować zastrzeżenia patentowe na tyle szeroko, aby osoby trzecie nie mogły w łatwy sposób obejść patentu, a jednocześnie na tyle wąsko aby skutecznie bronić się przed zarzutem braku nowości lub poziomu wynalazczego w czasie oceny zdolności patentowej przez urzędy patentowe.

 • Wynalazek - kryteria patentowalności

  Rozwiązanie techniczne stanowiące wynalazek nadający się do opatentowania powinno spełniać zasadniczo trzy kryteria: być nowe, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania.

  Więcej
 • Ochrona krajowa

  Zgłoszenie wynalazku do ochrony w Urzędzie Patentowym RP powinno zawierać: podanie, opis ujawniający jego istotę, co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe, skrót opisu oraz rysunki, jeśli są one konieczne do zrozumienia istoty rozwiązania lub niezbędne do prawidłowego wyjaśnienia przykładów wykonania wynalazku.

  Więcej
 • Europejska ochrona patentów

  Polska przystąpiła do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (zwanej także Konwencją Monachijską) 1 marca 2004 r. Oznacza to, że wszystkie patenty europejskie zgłoszone w tym dniu mogły zostać walidowane w Polsce i korzystać z ochrony, takiej, jaka przewidziana jest dla patentów krajowych.

  Więcej
 • Międzynarodowa ochrona patentów

  Polska przystąpiła do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (zwanej także Konwencją Monachijską) 1 marca 2004 r. Oznacza to, że wszystkie patenty europejskie zgłoszone w tym dniu mogły zostać walidowane w Polsce i korzystać z ochrony, takiej, jaka przewidziana jest dla patentów krajowych.

  Więcej