Porozumienie Madryckie

System Madrycki umożliwia dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W tym przypadku konieczne jest legitymowanie się polską lub unijną rejestracją znaku towarowego, w przypadku korzystania z Porozumienia Madryckiego albo polskim lub unijnym zgłoszeniem znaku, gdy decydujemy się na korzystanie z Protokołu do Porozumienia Madryckiego.