POSTĘPOWANIE CELNE

Produktami markowymi, a więc oznaczonymi rozpoznawalnym znakiem towarowym, interesują się nie tylko klienci. Takie produkty są szczególnym przedmiotem zainteresowania innych nieuczciwych przedsiębiorców w kraju i za granicą, stąd też kwestie związane z postępowaniem celnym wymagają dużej uwagi producentów oryginalnych artykułów.

Nasze doświadczenie w ochronie celnej praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i praw autorskich, pozwala na skuteczną ochronę praw naszych klientów.

Współpracujemy ze służbą celną. W uzasadnionych przypadkach przygotowujemy listy ostrzegawcze. Składamy wnioski o ochronę celną oraz wnioski przedłużenie ochrony celnej. W pewnych sytuacjach składamy również wnioski o zniszczenie podrobionych towarów i kontrolujemy procesy niszczenia takich podróbek, co skutecznie zniechęca nieuczciwych konkurentów.

Pojawianie się podrabianych produktów w branży farmaceutycznej albo w spożywczej może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a przypadku podróbek z branży technicznej (układy elektroniczne, chipy, części z branży automotive) istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W konsekwencji pojawianie się na rynku podróbek wpływa pośrednio na utratę dochodów i spadek reputacji firm wytwarzających oryginalne produkty.

Zdarza się, że małe i średnie firmy nie doceniają znaczenia ochrony prawnej używanych przez siebie oznaczeń produktów, a nawet znaków firmowych. Ten błąd ma istotne znaczenie nie tylko postępowaniu celnym.