Postępowanie przy zgłoszeniu międzynarodowym

Zgłoszenie PCT może być złożone w UPRP działającym jako tzw. urząd przyjmujący na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego. Zgłoszenia PCT należy dokonać nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia krajowego, z którego zastrzegane jest pierwszeństwo.

Dla zgłoszenia PCT sporządzany jest raport z poszukiwań międzynarodowych (ISR) wraz z pisemną opinią o potencjalnej patentowalności rozpatrywanego zgłoszenia wynalazku.

Niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa opis wynalazku jest publikowany. Mając korzystną opinię o patentowalności przez międzynarodowy organ poszukiwań (International Searching Authority (ISA)), w ciągu 30/31 miesięcy należy wejść w fazy krajowe w wybranych krajach. W przypadku gdy raport z poszukiwań międzynarodowych jest niekorzystny, proponujemy skorzystać z możliwości wystąpienia o międzynarodowe badania wstępne (International Preliminary Examination). Organ badań wstępnych wykonuje dodatkową analizę patentowalności, zwykle na podstawie zmienionej (z uwzględnieniem wcześniejszej opinii) wersji zastrzeżeń i opisu wynalazku.

Procedura międzynarodowa pozwala zatem na uzyskanie miarodajnej opinii o zdolności patentowej wynalazku i pozwala na odłożenie w czasie wyboru krajów w których mamy zamiar chronić nasz wynalazek.