Poziom wynalazczy

Nie każde nowe rozwiązanie techniczne charakteryzuje się poziomem wynalazczym. Ocena tego kryterium dokonywana jest przez pryzmat ustawowego znawcy, który w rzeczywistości prawdziwym znawcą nie jest. Znawca to pojęcie fikcyjne, odnoszące się do przeciętnego specjalisty z określonej dziedziny techniki. Ten przeciętny specjalista powinien dysponować wiedzą na temat rozwiązań z danej dziedziny oraz umieć kojarzyć odpowiednie rozwiązania, mając na uwadze założony cel wynalazku. Ten ustawowy twór prawny - zasadniczo potrafi tylko łączyć w znany sposób znane rozwiązania - nie posiada jednak zdolności abstrakcyjnego myślenie.