Procedura europejska

Rejestracja wzoru wspólnotowego jest ważna we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać produktu lub jego części, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. Zatem, wzorem przemysłowym może być zasadniczo każdy przedmiot utworzony przez człowieka, o ile ten kształt lub jego część są widoczne podczas zwykłego użytkowania.

Jeśli wzór nie jest nowy albo nie posiada indywidualnego charakteru, udzielone prawo z rejestracji może zostać unieważnione.

Nie każde ujawnienie niweczy zdolność rejestracyjną wspólnotowego wzoru przemysłowego, a w szczególności takie, gdy wzór:
- został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności;
- został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub za zgodą uprawnionego, przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.