Procedura krajowa

Rejestracja w wybranych krajach polega na rejestracji wzoru oddzielnie w każdym z wybranych krajów za pośrednictwem lokalnych kancelarii patentowych. W tym celu należy przygotować odpowiednie materiały ilustracyjne zgodnie z wymogami krajowych urzędów patentowych. Procedury krajowe, w odróżnieniu od procedur międzynarodowych, są prowadzone w językach urzędowych państw, w których ubiegamy się o rejestrację. Korzystanie z krajowych rejestracji jest uzasadnione ekonomicznie w sytuacji ubiegania się o ochronę w niewielkiej liczbie państw. Tak uzyskana ochrona obejmuje wyłącznie terytoria wybranych krajów.