Przemysłowa stosowalność

To również bardzo istotne kryterium w ocenie zdolności patentowej. Jeśli opis patentowy nie pozwala na otrzymanie wytworu lub realizację sposobu, zdefiniowanego w zastrzeżeniach patentowych, przez przeciętnego specjalistę, to kryterium przemysłowej stosowalności nie będzie spełnione. Kryterium to również nie będzie spełnione, jeśli opis patentowy nie pozwoli na uzyskanie powtarzalności rezultatu.

Dowód stosowalności urządzenia, w postaci funkcjonującej maszyny wykorzystującej zastrzegane środki techniczne, nie jest wystarczający jeśli osoba trzecia posiadająca wiedzę i cechy przeciętnego specjalisty nie będzie w stanie zrealizować istoty zastrzeganego wynalazku. Ocenę przemysłowej stosowalności dokonuje się na podstawie całego opisu patentowego. Szczególnie istotne w tej ocenie są przykłady wykonania definiujące odpowiednio szczegółowo konstrukcję urządzenia z powołaniem się na odpowiednie rysunki, a dla innych kategorii wynalazku, wszystkie istotne parametry niezbędne znawca do realizacji patentowanego rozwiązania.