Usługi

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE
- Nasza kancelaria świadczy pełną obsługę w zakresie znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej i posiada kontakty z siecią praktyków zajmujących się znakami towarowymi w innych jurysdykcjach na całym świecie.
- Zarządzamy portfolio znaków towarowych wielu z naszych klientów na całym świecie, m.in. w USA, Kanadzie, Indiach, Singapurze, Tajwanie, Korei Południowej, Australii i Indonezji.
- IPIDEA oferuje konkurencyjne ceny, w tym opcje stałych stawek, za badanie, zgłaszanie i uzyskanie ochrony znaków towarowych oraz za prowadzenie wszelkich postępowań spornych.
- Współpracujemy z klientami w celu opracowania efektywnych kosztowo strategii mających na celu ochronę znaków towarowych na całym świecie.
- Dla wielu z naszych klientów prowadzimy stałe programy monitorowania znaków towarowych.
- Regularnie wspieramy konsolidacje portfolio, które są wynikiem fuzji i przejęć.
- Pomagamy również klientom w procesie ochrony ich marek w drodze postępowań spornych.


ZGŁASZANIE I UZYSKIWANIE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH
- Doradzamy naszym klientom w kwestiach związanych rozwojem portfolio znaków towarowych i wzorów w Polsce oraz rejestracją w Unii Europejskiej przed EUIPO, a także międzynarodowymi rejestracjami przed WIPO.
- Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących zgłaszania, rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów. Zakres naszej działalności obejmuje badanie, przygotowanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów, postępowania administracyjne przed Urzędem Patentowym RP, i sądowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, jak również doradztwo i sporządzanie opinii prawnych. Zajmujemy się także kwestiami opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych.


BUDOWANIE STRAGEGII i ZARZĄDZANIE MARKĄ
- Doradztwo w zakresie rozwoju marki na świecie
- Zarządzanie setkami znaków towarowymi różnych klientów.
- Usługi zarządzania portfolio znaków towarowych i wzorów, w tym w zakresie rejestracji i odnowień.
- Bieżąca reprezentacja przed EUIPO, WIPO i Urzędem Patentowym RP.
- Badanie zdolności ochronnej znaków towarowych


PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM I EGZEKWOWANIE OCHRONY
- Zarządzanie wnioskami o ochronę celną obejmującą cały obszar UE.
- Bieżąca współpraca z organami władz (służby celne, policja, organy ścigania) w regionie CEE.
- Skoncentrowanie się na bardziej opłacalnych kosztowo postępowaniach karnych niż na działaniach cywilnych.
- Sporządzanie pism wzywających do zaprzestania naruszeń.


SPRAWY SPORNE
- Reprezentacja w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych odnoszących się do praw własności intelektualnej
- Działania przed UPRP i EUIPO
- Reprezentacja przez WSA i NSA


TRANSAKCJE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH
- Pomagamy klientom zmaksymalizować wartość należących do nich aktywów związanych ze znakami towarowymi poprzez reprezentację w procesie uzyskiwania licencji, zbywania lub nabywania aktywów.
- Reprezentowanie w transakcjach obejmujących znaki towarowe, w tym przeprowadzanie badania znaków towarowych (due diligence).
- Sporządzanie różnorodnych umów, w tym umów dotyczących przeniesienia praw.
- Doradztwo w zakresie licencji i rebrandingu.


KORZYŚCI ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO DO OCHRONY
- Nabycie prawa do wyłącznego korzystania ze znaku towarowego na wybranym terytorium, czyli uzyskanie monopolu na używanie znaku w obrocie gospodarczym przez uprawnionego.
- Możliwość zakazania osobom trzecim używania nie tylko znaku identycznego, ale również podobnego do zarejestrowanego. Przedsiębiorca ma prawo zakazać używania podobnego znaku, jeśli powoduje to ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów/usług. Wystarczające do stwierdzenia naruszenia znaku jest jedynie potencjalne ryzyko wprowadzenia w błąd.
- Rozwój aktywów przedsiębiorstwa.
- Podniesienie wartości marki w oczach odbiorców i konkurentów.
- Prestiż związany z rejestracją oraz budowanie renomy.
- Uzyskanie świadectwa ochronnego i wpis do ogólnodostępnego rejestru.
- Dowód posiadania prawa ochronnego na znak towarowy respektowany w procesach sądowych.
- Możliwość zbycia prawa ochronnego lub udzielenia licencji.
- Używanie symbolu ®.