Wyłączenia spod ochrony

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa otwarty katalog abstrakcyjnych i nietechnicznych rozwiązań, które nie mogą zostać uznane za wynalazki. Wśród wymienionych tam elementów wymienia się:
- odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
- wytwory o wyłączne estetycznym charakterze,
- schematy, zasady i metody stosowane przy przeprowadzaniu procesów myślowych, rozgrywaniu gier lub wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
- perpetuum mobile i inne pomysły nie znajdujące potwierdzenia w uznanych zasadach nauki, np. oparte na magii lub parapsychologii,
- programy komputerowe, z wyłączeniem takich rozwiązań technicznych spełniających kryteria patentowalności, których realizacja wymaga użycia programowalnego urządzenia,
- przedstawienia informacji w postaci prezentowania określonych treści, z wyłączeniem urządzeń i sposobów służących do przedstawiania informacji, jeśli te urządzenia i sposoby stanowią rozwiązania techniczne i spełniają kryteria patentowalności.

 

Ponadto ustawodawca wyłącza z patentowania pewną grupę rozwiązań niezależnie od faktu czy są one wynalazkami czy tez nimi nie są. Do tej grupy należą:
- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
- odmiany roślin lub ras zwierząt, a także czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, jak również wytwory uzyskiwane takimi sposobami,
- sposoby leczenia ludzi lub zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi, a także sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach – co nie wyklucza możliwości patentowania substancji lub mieszanin stosowanych przy takich sposobach.