Wynalazek - kryteria patentowalności

Rozwiązanie techniczne stanowiące wynalazek nadający się do opatentowania powinno spełniać zasadniczo trzy kryteria: być nowe, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania.

Patrząc na wynalazek z innej strony, mamy do czynienia ze szczególnym dobrem ekonomicznym, pozwalającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej właściciela patentu nad innymi uczestnikami rynku, którzy zaspakajają niepewne potrzeby odbiorców poprzez produkcję wyrobów znajdujących się w końcowej części krzywej życia produktu. Mając patent, mamy monopol nadany i chroniony przez instytucje państwowe. Państwo w ten sposób rekompensuje uprawnionemu jego wkład w rozwój techniki.

Jeśli nie potrafimy zachować naszego know-how lub know-why w tajemnicy i mamy świadomość, że nasz wynalazek rozwiązuje istotny problem techniczny, pozwalający na uzyskanie pewnej przewagi ekonomicznej, to patentowanie odpowiednio wybranych elementów nowego rozwiązania technicznego jest wysoce wskazane.

 • Nowość wynalazku

  Wynalazek uważa się za nowy jeśli w dacie pierwszeństwa nie jest on częścią stanu techniki. Wcześniejsze ujawnienie rozwiązania stanowiącego istotę wynalazku przed datą jego zgłoszenia do urzędu patentowego skutkuje utratą zdolności patentowej.

  Więcej
 • Poziom wynalazczy

  Nie każde nowe rozwiązanie techniczne charakteryzuje się poziomem wynalazczym. Ocena tego kryterium dokonywana jest przez pryzmat ustawowego znawcy, który w rzeczywistości prawdziwym znawcą nie jest.

  Więcej
 • Przemysłowa stosowalność

  To również bardzo istotne kryterium w ocenie zdolności patentowej. Jeśli opis patentowy nie pozwala na otrzymanie wytworu lub realizację sposobu, zdefiniowanego w zastrzeżeniach patentowych, przez przeciętnego specjalistę, to kryterium przemysłowej stosowalności nie będzie spełnione.

  Więcej