Zgłoszenie wydzielone

W przypadku zgłoszenia niejednolitego, zgłaszający może dokonać jednego lub wielu oddzielnych zgłoszeń nie wychodzących poza zakres pierwotnego ujawnienia, zachowując datę zgłoszenia pierwotnego. Takie zgłoszenia wydzielone mogą być również dokonywane dla niejednolitego zgłoszenia wzoru użytkowego.

Każde ze zgłoszeń wydzielonych jest rozpatrywane niezależnie od siebie. Do każdego takiego zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów pierwszeństwa oraz tłumaczeń tych dokumentów o ile takie tłumaczenia były wymagane dla zgłoszenia pierwotnego. W przypadku braku oświadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa, UPRP nie przyzna daty pierwszeństwa, co w niektórych przypadkach może skutkować odmową udzielenia patentu na tak udokumentowane zgłoszenie wydzielone.