Znak dźwiękowy

Znaki towarowe dźwiękowe to kategoria znaków niekonwencjonalnych postrzegalnych zmysłem słuchu. Znaki dźwiękowe można podzielić na:
- znaki melodyczne, składające się z określonej linii melodycznej (proste dźwięki, złożone melodie albo znaki melodyczne kombinowane, takie jak słowno-muzyczne) oraz
- znaki niemelodyczne, składające się z dźwięków, w postaci sygnałów fonicznych nie tworzących melodii.

Ponieważ długotrwałe partie dźwięków nie są w stanie w sposób trwały pozostać w świadomości odbiorcy, długość znaków dźwiękowych powinna się utrzymywać w rozsądnych granicach.

Cechą charakterystyczną muzyki jest jej ujednolicony efekt oddziaływania na ludzi na całym świecie oraz możliwość tworzenie pozytywnych skojarzeń. Łatwo zapamiętywalne znaki dźwiękowe mogą pomagać w kształtowaniu pozytywnych emocji, a przede wszystkim w zwiększaniu rozpoznawalność marki, i już od pierwszego kontaktu kształtować odpowiednie wyobrażenie o „sygnowanych” nimi towarach. Audiobranding, jako istotny element marketingu sensorycznego, zyskuje zatem coraz większą popularność etapie budowania rozpoznawalności marki.