Znak graficzny

Graficzny znak towarowy w czystej postaci to oznaczenie przedstawiające określony układ elementów graficznych, ornamentów lub motywów, bez dających się odczytać jakichkolwiek elementów słownych. Niektóre urzędy patentowe nie wprowadzają rozróżnienia na znaki słowno‑graficzne i graficzne lecz obydwie te kategorie określają jako znaki graficzne (figurative marks).

Może to być obraz lub grafika określonego znanego przedmiotu, rośliny zwierzęcia lub jakiegokolwiek znanego obiektu w jego naturalnej postaci ale przede wszystkim może to być jakikolwiek obiekt w postaci fantazyjnej, znacznie odbiegającej swym wyglądem od jego ogólnie przyjętej charakterystyki postaciowej. Tak bowiem powstają znaki towarowe mocne, charakteryzujące się dużą abstrakcyjnością i atrakcyjnością odbioru, a przez to intrygujące, przyciągające uwagę i inicjujące chęć dalszego poznania.

Taki abstrakcyjny znak graficzny może być również traktowany jako utwór prawnoautorski, jednak możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, skutecznego erga omnes, nie powinna być ignorowana przez przedsiębiorców.