Znak holograficzny (hologramowy)

Hologram umożliwia obserwowanie dwu lub większej liczby motywów obrazowych, pojawiających się i znikających albo przechodzących jeden w drugi, na określonym obszarze, w zależności od kąta patrzenia. Zmiana obrazów może być płynna lub skokowa. Motywy graficzne mogą zmieniać swój wymiar lub uzyskiwać efekt trójwymiarowości. Zważywszy na to, że hologram jest optycznie zmienny, mogą powstać określone wątpliwości związane z graficzną przedstawialności tego rodzaju znaków.

Znaki holograficzne są jednymi z najrzadziej zgłaszanych oznaczeń. Znak holograficzny jest bowiem trudny do jednoznacznego zobrazowania, w związku ze zmiennością przedstawianych motywów. Właściwe zdefiniowanie znaku będzie wymagało odpowiedniego opisu oraz przedstawienia ilustracji każdej z możliwych postaci zawartych w nim motywów.

Rejestrując znaki hologramowe należ mieć na uwadze fakt, że hologram jest elementem dość często używanym do utrudnienia wykonywania nielegalnej kopii, a przez to do umożliwienia klientom łatwej weryfikacji oryginalności dokumentów, banknotów lub towarów. W świadomości konsumentów, hologram jest przede wszystkim elementem potwierdzającym legalne pochodzenie i nie kojarzy się zwykle jako element pełniący funkcję odróżniającą, co w istotnej mierze osłabia zainteresowanie przedsiębiorców ochroną tego typu oznaczeń.