Znak przestrzenny

To znak trójwymiarowy, który w czystej postaci dotyczy określonych kreacji przestrzennych bez jakiejkolwiek elementów graficznych. Takie znaki przedstawiają głównie kształty samych towarów albo ich opakowań. Uzyskanie ochrony na tego typu twory przestrzenne wiąże się z koniecznością dowodzenia, że zastrzegana postać znaku nie jest uwarunkowana naturą produktu lub jego funkcjonalnością, co bywa zwykle trudne lecz nie niemożliwe.

Należy tu wykluczyć wszelkiego rodzaju próby uzyskania wyłączności na typowe kształty produktów lub opakowań. Powszechnie wykorzystywane formy nie mogą i nie powinny być zawłaszczane przez jeden podmiot, ponieważ muszą być dostępne dla wszystkich uczestników rynku. Ponadto, zastrzegany kształt towaru lub opakowania, aby nadawał się do ochrony, musi być postrzegany przez odbiorców jako służący do odróżniania określonych towar w obrocie handlowym od towarów innych przedsiębiorców.

Inną postacią znaków przestrzennych są formy przestrzenne stanowiące pewien dodatek (lub uzupełnienie) niezwiązane funkcjonalnie z towarem. Charakterystycznym przykładem tego typu oznaczeń jest figurka Spirit of Ecstasy mocowana do nadwozia samochodów marki Rolls-Royce.

Jeszcze inną postacią takich znaków są formy przestrzenne wykorzystujące  oznaczenia graficzne, słowno-graficzne lub określone oznaczenia słowne odpowiednio rozmieszczone przestrzennie na powierzchniach lub we wnętrzu trójwymiarowego elementu.