Znak ruchomy

Znak ruchomy to oznaczenie przedstawiające sekwencję ruchów następujących po sobie obrazów. W znaku ruchomym to właśnie ruch jest najbardziej istotnym aspektem, który może podlegać ochronie. Takie oznaczenie może przybrać formę grafiki, postaci, tekstu lub kombinacji jakichkolwiek elementów połączonych w ruchu.

Może to być film, nagranie, ruchome logo. Mogą to być również pewne gesty, w postaci animacji komputerowej, wyrażane poprzez ruch rąk lub innych części ciała człowieka albo innych przedmiotów realnych lub fikcyjnych. Znak towarowy ruchomy może w rzeczywistości występować jako znak kombinowany, w szczególności w postaci multimedialnej (ruchomo-dźwiękowej), na przykład taki jak chwytające się dłonie – zgłoszenie EUTM nr 003429909 firmy Nokia.

Trudno jednak zarejestrować znak towarowy ruchomy na sposób działania maszyny lub urządzenia, a tym bardziej na sposób produkcji określonych wytworów. W przypadku podjęcia próby ochrony wybranych konstrukcji lub procesów produkcji, poprzez przedstawienie określonych podzespołów urządzeń w ruchu, przedsiębiorca powinien liczyć z możliwością odmowy rejestracji przez urząd rozpatrujący zgłoszenie, ponieważ do zastrzegania rozwiązań technicznych przewidziana jest inna forma ochrony. Znak towarowy jest przeznaczony do oznaczania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa i wyróżniania ich względem towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Nieograniczony czasowo monopol wynikający z rejestracji znaku towarowego nie może rozciągać się na rozwiązania techniczne. Wybrane techniczne cechy towarów, przy spełnieniu określonych założeń, mogą być przedmiotem ograniczonej ochrony patentowej. W tym kontekście, znana jest próba rejestracji ruchomego znaku “Lambo doors” (zgłoszenie znaku EUTM nr 001400092). Istotą znaku towarowego był sposób otwieranie drzwi samochodów Lamborghini. Zgłoszenie znaku składało się z odpowiedniego opisu i czterech obrazów przedstawiających sekwencję ruchu drzwi. Znak ten został potraktowany jako funkcjonalny, a zatem pozbawiony zdolności odróżniającej i nie uzyskał rejestracji w Europie. Przedmiotowy znak został zarejestrowany natomiast przez Amerykański Urząd do spraw Patentów i Znaków Towarowych (USPTO), w którym tego rodzaju formy przedstawieniowe znaków towarowych są traktowane bardziej liberalnie.