Znak słowno-graficzny

To zwykle słowo lub zestaw słów zapisanych fantazyjną czcionką lub z użyciem kolorów albo powiązanych z określonym elementem obrazowym/graficznym. Takim znakiem może być logotyp, logo firmy lub etykieta produktu.

Wbrew powszechnym sądom, rejestracja takiego oznaczenia nie zawsze jest łatwiejsza niż rejestracja słownego znaku towarowego. W przypadku oznaczenia słowno-graficznego należy bowiem liczyć się z możliwością sprzeciwu ze strony osób posiadających prawa wyłączne od dowolnego charakterystycznego elementu słownego lub do dowolnego charakterystycznego elementu graficznego, użytego w naszym znaku słowno-graficznym.

W przypadku, gdy składnik słowny znaku słowno-graficznego stanowi oznaczenie ogólnoinformacyjne albo podobne oznaczenie opisowe, ochrona wynikająca z rejestracji takiej postaci znaku rozciąga się zasadniczo na określoną grafikę połączoną z konkretnym rozmieszczeniem (usytuowaniem) elementów słownych. Ograniczona ochrona znaków słowno-graficznych wywołuje potrzebę rejestracji nowych form tych oznaczeń, w przypadku planowanego rebrandingu, co stanowi istotną wadę takiego rodzaju znaku towarowego.

Natomiast, istotną zaletą wykorzystywania znaku słowno-graficznego w promocji firmy i jej produktów jest wielka siła oddziaływania na zmysł wzroku. To zwykle zmysł wzroku decyduje o ocenie poziomu atrakcyjności produktów - a więc o decyzji zakupowej - i to właśnie on stanowi główny cel oddziaływania w marketingu sensorycznym.

Inaczej wpływa na decyzje potencjalnych klientów znak wykorzystujący określone elementy graficzne sugerujące specjalizację właściciela znaku w określonej dziedzinie techniki. Przykładem może być znak IPidea wzbogacony o elementy pierścieni aromatycznych, pokazany niżej w po lewej stronie:

                                             

Znak taki sugeruje specjalizację w określonej dziedzinie techniki, zwłaszcza w chemii, a w szczególności w chemii organicznej.

Natomiast innym przykładem jest znak IPidea wykorzystujący elementy łukowe, przedstawiony po prawej stronie. Taki znak nie ogranicza (w odbiorze potencjalnego klienta) dziedziny techniki obsługiwanej przez jego właściciela, zaś obszerny łuk otaczający skrót IP sugeruje zapewnienie zwiększonej ochrony tego co otacza.