Znak słowny

W dosłownym znaczeniu słowne znaki towarowe to takie, które składają się z jednego lub większej liczby słów, zapisane użycia koloru i bez jakiejkolwiek stylizacji graficznej.  W szerszym sensie w tej kategorii oznaczeń mogą zawierać się także znaki liczbowe, znaki cyfrowe, znaki literowe. Są to znaki zapisane zwykłą czcionką mające określone znaczenie lub pozbawione jakiegokolwiek znaczenia albo charakteryzujące się pewną słowotwórczą fantazją. Do niewyłącznych przykładów znaków słownych można zaliczyć: nazwy, nazwiska, imiona, nazwiska postaci historycznych, slogany, skróty i akronimy.

Uzyskanie prawa ochronnego na słowny znak towarowy nie zawsze jest łatwe, ale jeśli wstępna ocena rejestrowalności wskazuje jakiekolwiek szanse, należy podjąć takie ryzyko. Prawo ochronne na tego typu oznaczenie chroni naszą nazwę niezależnie od zastosowanej formy graficznej. Jeśli zamierzamy kiedykolwiek dokonywać zmiany grafiki oznaczeń indywidualizujących nasze przedsiębiorstwo, posiadanie ochrony na oznaczenie słowne wdaje się być konieczne.