Znak towarowy – Australia

W celu uzyskania rejestracji znaku towarowego na terytorium Australii, przy wykorzystaniu systemu krajowego, należy przejść przez kilkuetapową procedurę w Australijskim Urzędzie Patentowym (IP Australia). Urząd Australijski przeprowadza badania zgłoszenia w terminie 13 tygodni, po czym do zgłaszającego jest wysyłany raport przedstawiający wyniki wykonanych poszukiwań. W przypadku jakichkolwiek zarzutów ze strony eksperta, zgłaszający ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i odpowiednich dowodów potwierdzających zdolność rejestracyjną rozpatrywanego znaku, zgodnie z ustawą o znakach towarowych.

Zaakceptowane zgłoszenie jest następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Znaków Towarowych IP Australii. Najwcześniejsza data rejestracji, w przypadku niewystępowania jakichkolwiek przeszkód, zasadniczo nie jest krótsza niż 8 miesięcy.  W okresie 3 miesiące od daty publikacji istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie. W takim przypadku, rozpatrzenie zgłoszenia może przedłużyć się nawet do 15 miesięcy. Po rejestracji znaku towarowego wydawane jest świadectwo ochronne. Zarejestrowany znak może być odnawiany, na kolejne 10 letnie okresy ochrony, już w czasie 12 miesięcy przed terminem odnowienia lub do 6 miesięcy po upływie tego terminu. W przypadku takiego późniejszego odnowienia obowiązują dodatkowe opłaty.