Znak towarowy – Chiny

W przypadku, gdy mamy zamiar prowadzić działalność na terytorium Chin kontynentalnych, należy rozważyć odpowiednio wczesne zgłoszenie swoich znaków towarowych w Chińskim Urzędzie Patentowym (CNIPA). Powodem tego jest dość rozpowszechnione zjawisko, zwane „trademark hijacking”, „trademarks squatting” albo „trademark trolling”, polegające na rejestrowaniu identycznego bądź łudząco podobnego znaku przez nieuczciwych „przedsiębiorców”, w celu uzyskania korzyści majątkowych od rzeczywistego właściciela. Takie zjawisko jest możliwe zwłaszcza w tych krajach, w których stosowany jest system rejestracji oparty na zasadzie ”kto pierwszy ten lepszy” („first-to-file”). Wczesne zgłoszenie swoich oznaczeń w Chińskim Urzędzie Patentowym powinno być regułą dla przedsiębiorców, w celu uniknięcia drogich postępowań spornych. Dobrym zabezpieczeniem przed takimi nieuczciwymi praktykami jest również możliwość rejestracji oznaczeń fonetycznej transkrypcji nazwy, a także znaku towarowego zapisanego w znakach chińskich. Rejestracja oznaczenia zapisanego alfabetem łacińskim nie daje gwarancji ochrony przed możliwością używania znaku zapisanego pismem chińskim.

Z wymienionych względów, rejestracja znaku w Chinach wydaje się koniecznością dla przedsiębiorców działających na tym rynku. Należy przy tym uwzględnić fakt, że koszt rejestracji znaku na terytorium Chin jest niewspółmiernie niższy niż całkowite koszty związane z operacją odzyskania/odkupienie „naszego” znaku od nieuczciwego podmiotu, trudniącego się znakowym trollingiem.

Procedura krajowa rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Chińskiej Republiki Ludowej  polega na złożeniu wniosku w języku chińskim przez lokalnego rzecznika patentowego. Zgłoszenie jest badane formalnie, a następnie oceniane są przesłanki bezwzględne, takie jak zgodność z prawem, zdolność odróżniająca, i przesłanki względne, czyli możliwość ewentualnego naruszenia wcześniejszych praw. W przypadku występowania bezwzględnych przesłanek odmowy ochrony, zgłaszający ma prawo ustosunkowania się do zarzutów w terminie 30 dni, a w przypadku względnych przesłanek odmowy, w terminie 3 miesięcy. W dalszej kolejności, jeśli zgłoszenie zostanie ocenione pozytywnie, znak uzyskuje wstępną rejestrację i jest publikowany oficjalnym wydawnictwie urzędowym CNIPA. Od daty publikacji rozpoczyna się 3-miesięczny okres na wniesienie sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu wnoszonego przez osoby trzecie może być istnienie wcześniejszego prawa. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, publikowana jest wzmianka o ostatecznej rejestracji znaku towarowego na terytorium Chin. Końcowym etapem rejestracji znaku towarowego w Chinach jest wydanie urzędowego certyfikatu. Taki certyfikat ma istotne znaczenie w dochodzeniu roszczeń przed urzędami CHRL, a także w procedurze celnej.