Znak towarowy – Chiny

W przypadku, gdy mamy zamiar prowadzić działalność na terytorium Chin kontynentalnych, należy rozważyć odpowiednio wczesne zgłoszenie swoich znaków towarowych w Chińskim Urzędzie Patentowym (CNIPA). Powodem tego jest dość rozpowszechnione zjawisko, zwane „trademark hijacking”, „trademarks squatting” albo „trademark trolling”, polegające na rejestrowaniu identycznego bądź łudząco podobnego znaku przez nieuczciwych „przedsiębiorców”, w celu uzyskania korzyści majątkowych od rzeczywistego właściciela. Takie zjawisko jest możliwe zwłaszcza w tych krajach, w których stosowany jest system rejestracji oparty na zasadzie ”kto pierwszy ten lepszy” („first-to-file”). Wczesne zgłoszenie swoich oznaczeń w Chińskim Urzędzie Patentowym powinno być regułą dla przedsiębiorców, w celu uniknięcia drogich postępowań spornych. Dobrym zabezpieczeniem przed takimi nieuczciwymi praktykami jest również możliwość rejestracji oznaczeń fonetycznej transkrypcji nazwy, a także znaku towarowego zapisanego w znakach chińskich. Rejestracja oznaczenia zapisanego alfabetem łacińskim nie daje gwarancji ochrony przed możliwością używania znaku zapisanego pismem chińskim.

Z wymienionych względów, rejestracja znaku w Chinach wydaje się koniecznością dla przedsiębiorców działających na tym rynku. Należy przy tym uwzględnić fakt, że koszt rejestracji znaku na terytorium Chin jest niewspółmiernie niższy niż całkowite koszty związane z operacją odzyskania/odkupienie „naszego” znaku od nieuczciwego podmiotu, trudniącego się znakowym trollingiem.

Procedura krajowa rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Chińskiej Republiki Ludowej  polega na złożeniu wniosku w języku chińskim przez lokalnego rzecznika patentowego. Zgłoszenie jest badane formalnie, a następnie oceniane są przesłanki bezwzględne, takie jak zgodność z prawem, zdolność odróżniająca, i przesłanki względne, czyli możliwość ewentualnego naruszenia wcześniejszych praw. W przypadku występowania bezwzględnych przesłanek odmowy ochrony, zgłaszający ma prawo ustosunkowania się do zarzutów w terminie 30 dni, a w przypadku względnych przesłanek odmowy, w terminie 3 miesięcy. W dalszej kolejności, jeśli zgłoszenie zostanie ocenione pozytywnie, znak uzyskuje wstępną rejestrację i jest publikowany oficjalnym wydawnictwie urzędowym CNIPA. Od daty publikacji rozpoczyna się 3- miesięczny okres na wniesienie sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu wnoszonego przez osoby trzecie może istnienie wcześniejsze prawo. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, publikowana jest wzmianka ostatecznej rejestracji znaku towarowego na terytorium Chin. Końcowym etapem rejestracji znaku towarowego w Chinach jest wydanie urzędowego certyfikatu. Taki certyfikat ma istotne znaczenie w dochodzeniu roszczeń przed urzędami CHRL, a także w procedurze celnej.