Znak towarowy – inne kraje

Jest wiele krajów o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w których możliwe jest uzyskanie ochrony wyłącznie poprzez bezpośrednie zgłaszanie znaków towarowych, z wykorzystaniem bardzo drogiej i nierzadko skomplikowanej procedury krajowej. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa eksportu uzasadnia zaangażowanie lokalnych kancelarii patentowych do przeprowadzenia rozeznania, w zakresie istnienia kolidujących znaków na danych terytoriach, oraz do dokonania rejestracji wybranych oznaczeń wyróżniających.

Hong Kong, stanowiący autonomiczną część Chin, ma własny rejestrowy system ochrony znaków towarowych. Ochrona znaku zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Chińskiej Republiki Ludowe nie rozciąga się na terytorium Hongkongu. Procedura rejestracyjna mająca na celu ochronę oznaczeń odróżniających w tym autonomicznym regionie rozpoczyna się poprzez dokonanie zgłoszenia w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej Hongkongu. Procedura rozpatrywania zgłoszenie, w przypadku niestwierdzenia braków, trwa zwykle około 6 miesięcy od daty zgłoszenia, zaś w przypadku sprzeciwu może się znacznie przedłużyć.

Makau, podobnie jak Hongkong jest specjalną autonomiczną strefą z niezależnym systemem rejestracji znaków towarowych. Rejestracja znaku towarowego w Chinach kontynentalnych nie obejmuje terytoriom tego Makau lub Hongkongu i odwrotnie. Prowadząc działalność na terytorium Chin oraz w regionach administracyjnych Makau i Hongkongu należy rozważyć równoczesną rejestrację swych oznaczeń odróżniających we wszystkich tych jurysdykcjach.

Taiwan (Tajwan; wolny obszar Republiki Chińskiej) jest państwem uznanym przez kilkanaście państw świata. Ochrona znaków towarowych w Tajwanie odbywa się na zasadzie ”kto pierwszy ten lepszy” („first-to-file”). Zgłoszenia są rozpatrywane przez Urząd Ochrony własności Intelektualnej Tajwanu (TIPO). Przybliżony czas rozpatrywania, od zgłoszenia do rejestracji to zwykle 10-12 miesięcy. W czasie do 3 miesięcy od daty rejestracji może być wniesiony sprzeciw przez każdą zainteresowaną osobę. Należy także wskazać że prawo z rejestracji znaku towarowego może być wygaszone przez zainteresowane osoby dla tych towarów, dla których uprawniony nie zdoła udowodnić rzeczywistego używania. W przypadku rejestracji tajwańskiej, taka możliwość powstaje już po upływie trzech lat nieużywania znaku od daty udzielenia prawa.