Znak towarowy – Wielka Brytania

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanie nie jest już możliwe zgłaszanie unijnych znaków towarowych ze skutkiem ochrony rozciągającym się na jej terytorium. Wcześniejsze unijne znaki towarowe, zarejestrowane do 31 grudnia 2020 r. są chronione w Wielkiej Brytanii jako niezależne prawa i mogą być przedłużane na dalsze 10 letnie okresy ochronne.

Takie chronione znaki towarowe, które zostały przeniesione na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają pod bardziej korzystne warunki oceny używania. Otóż, zgodnie z ustaleniami Brexitu, każde użycie tak przeniesionego znaku towarowego, przed 1 stycznia 2021 r. na terytorium Unii Europejskiej, zostało uznane jako używanie nowego znaku brytyjskiego. Praktycznie oznacza to, że takie brytyjskie znaki podlegają obowiązkowi używania na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat od daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Uprawnieni do znaków towarowych, które w wyniku transformacji od dnia 1 stycznia 2021 r. będą krajowymi brytyjskimi znakami towarowymi, mają zapewnione preferencyjne warunki w zakresie spełniania obowiązku używania na terytorium Wielkiej Brytanii - zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

W obecnej sytuacji, w celu uzyskania ochrony nowego znaku na terytorium UK, niezbędne jest złożenie niezależnego wniosku w Urzędzie Patentowym Wielkiej Brytanii (UKIPO) albo uzyskanie ochrony na tym terytorium poprzez zgłoszenie międzynarodowe w ramach Protokołu do Porozumienia Madryckiego.