ZNAK TOWAROWY - OCHRONA W POLSCE

Najcenniejszym składnikiem majątku firmy bywa coraz częściej jej marka. Prowadząc działalność gospodarczą, ubezpieczamy przede wszystkim nasze budynki, urządzenia i inne mienie ruchome, zapominając przy tym o ochronie marki stanowiącej fundamenty przedsiębiorstwa. Zdarza się też dość często, że zapominamy przedłużyć ochronę istotnego znaku towarowego.

Cenne bywa w szczególności firmowe logo, czy też słowna nazwa firmy, ale zdarza się również, że szczególnie ważne są oznaczenia określonych serii produktów.

Logo to nasza wizytówka, nasz brand, a w szczególności nasz element wyróżniający pozostający w świadomości klientów i niepozwalający im o nas zapomnieć. To nasze prawo do klienteli, bo klienci kojarzą określony towar z określoną marką. Jeśli odpowiednio oznaczony produkt jest pozytywnie kojarzony w świadomości odbiorcy, wtedy marka zaczyna zyskiwać na wartości. Pozytywne skojarzenia wywoływane przez treść lub formę znaku towarowego tworzą jego moc. Dobrym przykładem są mocne marki motoryzacyjne. Z drugiej jednak strony zupełnie fantazyjny znak towarowy, który w swej formie i treści nie zawiera elementów sugerujących czy aluzyjnych, może stać się znakiem mocnym i szczególnie cennym, jeśli oznaczane nim towary będą charakteryzować się odpowiednią jakością oczekiwaną przez klientów. 

Nie trudno zgadnąć co się dzieje z przedsiębiorstwem w przypadku utraty prawa do marki.

Utrata znaku towarowego wiąże się często z istotnymi działaniami związanymi z koniecznością rebrandingu robionego „w pośpiechu”. Rebranding, jeśli jest zaplanowany i odpowiednio przemyślany, nie jest zjawiskiem negatywnym. Jednak zmiana znaków rozpoznawczych firmy pod presją czasu może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym, zapewnia możliwość uzyskania prawa chroniącego wybrane oznaczenie na całym obszarze Polski.

Nasza kancelaria, bez względu na profil działalności Twojej firmy, zawsze znajdzie rozsądne rozwiązanie, zarówno pomagające właściwie chronić posiadane już przez Ciebie oznaczenia identyfikujące, jak i te nowe znaki towarowe kluczowych produktów, które będą w przyszłości pomagać w ekspansji rynkowej twojego przedsiębiorstwa. Koszt uzyskania ochrony znaku towarowego stanowi zwykle jakiś ułamek promila wartości firmy, a cena jaką możemy zapłacić za brak takiej ochrony jest zwykle wysoka.

Mając rozpoznawalny i ceniony wśród klientów znak towarowy musimy też zwracać uwagę na poczynania konkurencji. Odnosząc sukces rynkowy powinniśmy liczyć się z istnieniem podmiotów, które chcą w relatywnie łatwy, a przy tym niezgodny z prawem sposób skorzystać z naszych znaków towarowych. Naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe stanowi dochodową działalność przestępczą, co wiąże się z istotnymi kosztami ponoszonymi przez właścicieli praw. Głównym państwem pochodzenia podróbek są Chiny. Znaczna część podróbek trafia do krajów Unii Europejskiej. Są to w szczególności: odzież, zegarki, biżuteria, galanteria, kosmetyki, papierosy, jak również gry, sprzęt sportowy i zabawki.

 • Definicja znaku towarowego

  Znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

  Więcej
 • Rodzaje znaków towarowych

  Zakładając, zgodnie z definicją, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnianie towarów, wskazanie jednoznacznego katalogu rodzajów znaków towarowych jest dość trudne.

  Więcej
 • Badanie zdolności ochronnej

  Marka to fundament przedsiębiorstwa, warto zatem zadbać o tę część majątku. Inwestowanie w reklamę oznaczenia, które z założenia nie ma cech znaku towarowego jest ekonomicznie nieuzasadnione i w pewnych przypadkach może przynieść więcej szkody niż pożytku.

  Więcej
 • Zgłaszanie znaku do ochrony w UPRP

  Najczęściej wykorzystywaną formą uzyskiwania ochrony znaków towarowych w Polsce, przez polskich przedsiębiorców, jest dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP. Procedura zgłoszeniowa rozpoczyna się zwykle przeprowadzeniem rozeznania zdolności ochronnej.

  Więcej
 • Procedura sprzeciwowa

  Okres sprzeciwowy rozpoczyna się w chwili publikacji spornego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP i trwa trzy miesiące. Termin ten nie jest przywracalny, co oznacza, że sprzeciw wniesiony po tym terminie podlega odrzuceniu.

  Więcej
 • Czas trwania ochrony

  Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużana na dalsze 10-letnie okresy o uiszczeniu wymaganej opłaty. Oznacza to, że prawo ochronne teoretycznie może trwać wiecznie.

  Więcej