ZNAK TOWAROWY EUIPO

Rejestracji znaków unijnych dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Prawo do unijnej rejestracji ma dowolna osoba z dowolnego kraju, zarówno ta prowadząca działalność, jak również osoba fizyczna zamierzająca prowadzić określoną działalność w przyszłości. Na etapie zgłoszenia i w pierwszych latach ochrony unijnego znaku towarowego, nie ma obowiązku wykazywania używania znaku w jakimkolwiek z państw. Należy jednak pamiętać, że aby znak towarowy stał się skutecznym orężem w walce konkurencyjnej na globalnych rynkach, musi być on odpowiednio używany do oznaczania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Konieczność wykazania rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego może mieć miejsce w przypadku podjęcia przez konkurencję próby wygaszenia znaku. Zaletą rejestracji europejskiej jest zwiększona łatwość wykazania rzeczywistego używania znaku. Nie ma bowiem obowiązku wykazywania używania zarejestrowanego znaku na terytorium całej Unii Europejskiej. Z orzecznictwa sądów wynika, że warunek używania będzie spełniony gdy udowodnimy poważne używanie nawet tylko w jednym kraju, na przykład w Polsce.

 • Ochrona we wszystkich krajach Unii Europejskiej

  Ochrona wynikająca z rejestracji takiego znaku towarowego obejmuje obszar wszystkich państw członkowskich EU. Zgodnie z dotychczasową praktyką, ochrona znaku towarowego Unii Europejskiej powinna zapewniać właścicielowi również ochronę w przyszłych państwach członkowskich, nawet w tych które przystąpią do EU już po dacie zgłoszenia naszego znaku.

  Więcej
 • Procedura zgłoszeniowa w EUIPO

  Zgłoszenie znaku towarowego UE dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zgłoszenie sporządza się w jednym z 23 języków Unii Europejskiej wskazując jeden dodatkowy języka spośród: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego.

  Więcej
 • Procedura sprzeciwowa w EUIPO

  EUIPO nie ma z własnej inicjatywy prawa odmowy rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, na podstawie istnienia wcześniejszej rejestracji. W okresie trzech miesięcy od daty publikacji znaku towarowego w Biuletynie Znaków towarowych Unii Europejskiej...

  Więcej