Znak w postaci koloru lub kombinacji kolorystycznej

Wśród tej grupy znaków można wyróżnić znaki w postaci koloru per se, zestawienia takich kolorów lub kompozycji kolorystycznej stanowiącej określoną kombinację kolorów.

Cechą znaku towarowego w postaci koloru per se jest nieokreśloność konturowa i przestrzenna możliwych form jego wykorzystania. W przypadku kombinacji kolorystycznej mamy do czynienia z zestawieniem określonej liczby kolorów połączonych lub oddalonych od siebie w określony sposób. Tego typu znaki towarowe to także ściśle określone aranżacje z wyraźnym określeniem proporcji, kształtu i linii konturowych oraz różnego kształtu linii podziału pomiędzy kolorami. Nie są także wykluczone z rejestracji takie kombinacje kolorystyczne, w których kolory łączą się ze sobą na zasadzie płynnego przenikania się, bez wyraźnych linii podziału pomiędzy między nimi.

Ze względu na ograniczoną liczbę kolorów, rejestrowanie poszczególnych kolorów na rzecz konkretnych przedsiębiorców mogłoby prowadzić do wyczerpania ogólnie dostępnych barw. W związku z tym istnieją postulaty, aby tego rodzaju oznaczenia nie były zawłaszczane i zostały zachowane w domenie publicznej. Choć pojedynczy kolor co do zasady nie jest pozbawiony możliwości ochrony jako znak towarowy, to jednak jeżeli ze względu na istnienie tzw. teorii wyczerpania kolorów, rejestrowalny kolor musi spełniać funkcję odróżniającą. Nie może być wyłącznie odbierany jako element ozdobny lub ostrzegawczy albo jako typowe oznaczenie towarów w danej klasie. Musi być postrzegany przez klientów jako szczególny (specyficzny) dla określonego towaru lub usługi, a przez to nieograniczający dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących podobne towary lub usługi.

Znaki towarowe barwne przedstawia się z podaniem wykazu użytych kolorów, określając w razie potrzeby ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, do których elementów znaku towarowego mają odnosić się te kolory. Przy określaniu koloru, wskazuje się jego kod w jednym z wybranych systemów identyfikacji, np. RGB, CMYK, PANTONE.