Publikacje

1. Pojęcie wzoru przemysłowego i przesłanki jego ochrony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza 2014, Prawo 14, nr 82;
https://repozytorium.ur.edu.pl/server/api/core/bitstreams/b5048c04-0f71-4459-8859-7b05dd435e97/content

2. Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 2;
https://www.profinfo.pl/

3. Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 1;
https://www.profinfo.pl/

4. Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, Białostockie Studia Prawnicze 2015, nr 19 (artykuł ten uzyskał nagrodę ECTA AWARD 2016 Professional Category);
https://repozytorium.uwb.edu.pl/

5. Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 12;
https://sip.lex.pl/

6. Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 6;

7. Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 12;

8. Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, Wydawnictwo C.H. Beck 2019 r.
https://www.ksiegarnia.beck.pl/