WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzór przemysłowy powstaje głównie tam gdzie forma wytworu spotyka się z jego funkcją. Forma wytworu może być w tym przypadku rozumiana szerzej i dotyczy ona nie tylko fizycznego kształtu ale również ogólnego wyglądu, dekoracji, konfiguracji i aranżacji elementów. Nie ma możliwości zarejestrowania, w charakterze wzoru przemysłowego, samej formy albo samej funkcji.

Uruchomienie produkcji nowego wytworu technicznego wiąże się niejednokrotnie z wielkimi kosztami oprzyrządowania i równie dużymi kosztami związanymi z promocją. W przypadku osiągnięcia sukcesu rynkowego, taki nowy wytwór jest chętnie kopiowany, a przynajmniej w pewien sposób naśladowany przez konkurencyjnych producentów. Jedynym sposobem zabezpieczenia sobie należnych praw wyłącznych jest zatem odpowiednia ochrona wynikająca z możliwości zarejestrowania wzoru przemysłowego w urzędach patentowych wybranych krajów świata lub w organizacjach międzynarodowych.

 • Definicja wzoru przemysłowego

  Zgodnie z ustawową definicją, wzór przemysłowy to postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

  Więcej
 • Badanie zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego

  Wzór przemysłowy podlegający skutecznej rejestracji powinien cechować się nowością i indywidualnym charakterem.

  Więcej
 • Procedury rejestracyjne

  Tak jak w przypadku innych praw własności przemysłowej, uzyskanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych jest zalecane zwłaszcza na tych terytoriach, na których mamy zamiar wprowadzać nasze produkty oraz na tych, na których działają nasi konkurenci rynkowi.

  Więcej