Definicja wzoru przemysłowego

Zgodnie z ustawową definicją, wzór przemysłowy to postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzorem przemysłowym jest kompletny wytwór albo jego część składowa, pod warunkiem, że taka część jest widoczna w kompletnym wytworze złożonym podczas normalnego użytkowania. Może to być w szczególności kształt opakowania, budynek, aranżacja elementów przestrzennych, etykieta, ornamentacja, logo, meble, zabawki, obuwie, odzież, telefon, komputer, samochód, sprzęt gospodarstwa domowego, ale również praktycznie każdy przedmiot któremu można nadać szczególną formę, zarówno dwu jak i trójwymiarową. Ochroną objęta jest wyłącznie jednoznacznie zilustrowana, szczególna forma wytworu, a nie koncepcja przedstawiona jako teoretyczna możliwość ukształtowania hipotetycznego przedmiotu lub hipotetycznego zestawienia obiektów. Natomiast, wyłączone są z ochrony wszelkie wytwory, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub te związane tradycją narodową. Rejestrowalny wzór przemysłowy nie może zawierać opisów lub ilustracji odbieranych przez przeciętnego obserwatora jako wulgarne lub obsceniczne.