ZNAK TOWAROWY - OCHRONA ŚWIATOWA

Prawa ochronne na znaki towarowe udzielane przez urzędy patentowe i organizacje międzynarodowe mają zawsze charakter lokalny. W przypadku urzędów krajowych rozciągają się na terytorium określonego kraju, a w przypadku organizacji - na terytorium związku państw-stron określonego porozumienia. Brak systemu światowej ochrony znaków towarowych w żaden sposób nie ogranicza właścicieli znaków w możliwości ubiegania się o ochronę na wybranych terytoriach.

 • Priorytet konwencyjny

  Na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, zgłaszający ma prawo zastrzeżenia pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia znaku towarowego w innym kraju, o ile zgłoszenie zostało dokonane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty tego wcześniejszego zgłoszenia.

  Więcej
 • Porozumienie Madryckie

  System Madrycki umożliwia dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

  Więcej
 • Ochrona w wybranym kraju świata

  Znając politykę ekspansji światowej naszego klienta, można odpowiednio zaprojektować system uzyskiwania rejestracji znaków towarowych na odpowiednich terytoriach.

  Więcej