Procedury rejestracyjne

Tak jak w przypadku innych praw własności przemysłowej, uzyskanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych jest zalecane zwłaszcza na tych terytoriach, na których mamy zamiar wprowadzać nasze produkty oraz na tych, na których działają nasi konkurenci rynkowi. O rejestrację wzoru przemysłowego może ubiegać się osoba uprawniona. Jeśli mamy zamiar ubiegać się o ochronę należy zadbać o odpowiednie dowody potwierdzające nasze prawa do wzoru.

Podstawowym elementem zgłoszenia wzoru przemysłowego w każdej procedurze jest odpowiednia ilustracja zastrzeganego produktu w postaci rysunków, fotografii, wizualizacji komputerowej lub próbek materiału włókienniczego. Konieczne jest takie przedstawienie zastrzeganego elementu aby jego istotne cechy były pokazane w sposób jednoznaczny.

 • Procedura krajowa

  Rejestracja w wybranych krajach polega na rejestracji wzoru oddzielnie w każdym z wybranych krajów za pośrednictwem lokalnych kancelarii patentowych. W tym celu należy przygotować odpowiednie materiały ilustracyjne zgodnie z wymogami krajowych urzędów patentowych.

  Więcej
 • Procedura europejska

  Rejestracja wzoru wspólnotowego jest ważna we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać produktu lub jego części, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji.

  Więcej
 • Procedura międzynarodowa

  Ponieważ Polska jest stroną Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, zatem polskie podmioty mogą ubiegać się o ochronę w państwach i organizacjach będących stroną Aktu genewskiego tego porozumienia.

  Więcej