Ochrona we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Ochrona wynikająca z rejestracji takiego znaku towarowego obejmuje obszar wszystkich państw członkowskich EU. Zgodnie z dotychczasową praktyką, ochrona znaku towarowego Unii Europejskiej powinna zapewniać właścicielowi również ochronę w przyszłych państwach członkowskich, nawet w tych które przystąpią do EU już po dacie zgłoszenia naszego znaku. W przypadku Polski, ochrona unijnych znaków towarowych rozciągnęła się na terytorium naszego kraju w dacie przystąpienia do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 r.

Prowadząc działalność w kilku krajach europejskich, wskazane jest dokonanie rejestracji unijnego znaku towarowego. Dokonywanie pojedynczych krajowych rejestracji byłoby w takim przypadku nieuzasadnione ekonomicznie. Unia Europejska to związek 27 państw i jednocześnie ponad 400 milionów konsumentów o dość wysokim średnim dochodzie narodowym.