Funkcja reklamowa znaku towarowego

Dobrze zaprojektowany znak towarowy, charakteryzujący się wysoką odróżnialnością względem innych oznaczeń funkcjonujących w podobnych branżach, a przy tym łatwo pozostawający w pamięci, może być nieocenionym narzędziem promocji oznakowanych nim towarów. Sama postać znaku towarowego może być nośnikiem pozytywnych oczekiwań klientów, nawet w sytuacji pierwszego kontaktu z oznaczonym nim towarem. Wykreowanie nowego znaku towarowego, który będzie dostatecznie fantazyjny aby uzyskał ochronę, zarazem odpowiednio interesujący dla odbiorcy oraz korespondujący z przekazem marki, wiąże się z długotrwałym procesem twórczym.

Odpowiednio zaprojektowany logotyp stanowi najbardziej istotną część identyfikującą firmę, towar  czy też usługę. O ile znak słowny może być skutecznie wykorzystywany w słownych (np. radiowych) przekazach reklamowych, to jednak w przekazach wizualnych, większą rolę odgrywa forma graficzna. Obraz, zwłaszcza ten łatwo wpadający w oko i wyrażający pewne zapamiętywalne idee lub emocje, jest zwykle pierwszym sygnałem oddziałującym na potencjalnego klienta. Warto więc zadbać o to aby projektowany znak firmowy, logo czy też znak towarowy produktu tworzyły od samego początku określone emocje, będące fundamentem dalszych pozytywnych relacji.