Walidacja patentów europejskich w Polsce

W celu uprawomocnienia patentu europejskiego w Polsce, wymagane jest złożenie wniosku walidacyjnego w Urzędzie Patentowym RP w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania wzmianki o udzieleniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy.

Do wniosku powinno być dołączone tłumaczenie opisu patentowego na język polski oraz powinna zostać wniesiona opłata za publikację. Niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia tłumaczenia skutkuje nieważnością patentu na terytorium Polski. Dla utrzymania ważności patentu europejskiego konieczne jest wnoszenie opłat okresowych za okresy ochrony następujące po dacie publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego. Istnieje także obowiązek złożenia poprawionego opisu patentowego, w przypadku gdy, w wyniku sprzeciwu rozpatrzonego przez Europejski Urząd Patentowy złożonego przez osoby trzecie, patent zostanie zmieniony albo gdy patent zostanie ograniczony przez uprawnionego.

Tłumaczenie europejskich opisów patentowych z różnych dziedzin techniki wiąże się koniecznością współpracy z wyspecjalizowaną w danych dziedzinach grupą doświadczonych tłumaczy, ale przede wszystkim z koniecznością współpracy z zespołem inżynierów i przyrodników doświadczonych w kwestiach interpretacji zastrzeżeń patentowych. Należy pamiętać, że jeśli zakres ochrony wynikający z tłumaczenia patentu europejskiego jest węższy od zakresu ochrony wynikającego z publikacji w języku postępowania przed EPO, przyjmuje się że tekstem autentycznym w Polsce  (z wyjątkiem postępowania o unieważnienie patentu) jest tłumaczenie patentu na język polski.

Po skutecznej walidacji patentu europejskiego w Polsce nabywa się takie same prawa jakie przysługują dla patentów udzielonych w trybie ustawy Prawo własności przemysłowej.